ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ 2ου ΚΕΣΥ ΑΧΑΪΑΣ


Σας ενημερώνουμε ότι:

-Η είσοδος στο 2ο ΚΕΣΥ Αχαΐας γίνεται μόνο με τη χρήση μάσκας κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το προσωπικό του ΚΕΣΥ.

-Οι αιτήσεις  γίνονται από τους γονείς /κηδεμόνες, λόγω  των περιορισμών της πανδημίας, μόνο ηλεκτρονικά.  Παρακαλούμε τα σχολεία να διευκολύνουν τους γονείς στην ηλεκτρονική διεκπεραίωση της αίτησης και στην ταυτόχρονη αποστολή της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης και του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων (μόνο όταν πρόκειται για την πρώτη αξιολόγηση).


Τι είναι το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.);

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι η μετεξέλιξη του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ). Πρόκειται ουσιαστικά για την αναβάθμιση του ΚΕΔΔΥ, αφού πλέον στο έργο του ενσωματώνονται ευρύτερες λειτουργίες υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 4547/2018, “αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου”.

Η Υπηρεσία παρέχει δωρεάν συναντήσεις με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό (διαδικασία διερεύνησης προσωπικότητας, κλίσεων, ενδιαφερόντων, παροχή πληροφοριών για τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας), μαθητών της Β΄Λυκείου και της Γ΄Λυκείου σε ατομικό επίπεδο. Οι συναντήσεις-συνεδρίες πραγματοποιούνται με τη συμπλήρωση από τον κηδεμόνα της ηλεκτρονικής φόρμας, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα στο παραπάνω μενού στην επιλογή «ΣΕΠ» .