ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι:

-Η είσοδος στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αχαΐας γίνεται μόνο με τη χρήση μάσκας.

-Οι αιτήσεις  γίνονται από τους γονείς /κηδεμόνες, λόγω  των περιορισμών της πανδημίας, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά.

Παρακαλούμε τα σχολεία να διευκολύνουν τους γονείς στην ηλεκτρονική διεκπεραίωση της αίτησης και στην ταυτόχρονη αποστολή της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης και του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων (μόνο όταν πρόκειται για την πρώτη αξιολόγηση).


Τι είναι το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.);

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) είναι η μετεξέλιξη του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) καθώς και του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 4823/2021, “αποστολή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου”.